Over Tom

Biografie

Tom Vandendriessche is in 1978 geboren. Hij is getrouwd en heeft twee zonen. Hij behaalde een masterdiploma in politieke wetenschappen en een master in bedrijfseconomie (UGent) en was tijdens zijn studentenjaren actief in het KVHV afd. Gent. Na een gevarieerde carrière in de publieke sector en als bedrijfsleider, werd hij eind 2016 persvoorlichter voor de fractie 'Europa van Naties en Vrijheid' in het Europees Parlement. Hij is sinds 1993 activist voor het Vlaams Blok/Belang en werd in 2019 verkozen voor het Europees Parlement met bijna 70.000 voorkeursstemmen. In 2020 werd hij lid van het partijbestuur van Vlaams Belang waarin hij verantwoordelijk is voor de strategische coördinatie. In het Europees Parlement is hij volwaardig lid van de LIBE-commissie en de ASEAN-delegatie (Zuidoost-Aziatische landen).

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Lees mijn artikelen op de website van het Vlaams Belang

Vlaams Belang

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie