Over Tom

Biografie

Tom Vandendriessche is in 1978 geboren. Hij is gehuwd en vader van twee zonen. Hij behaalde een master in de politieke wetenschappen en een master in bedrijfseconomie (UGent). Tijdens zijn studentenjaren was hij actief in het KVHV in Gent. Na een loopbaan in de publieke sector en als bedrijfsleider, werkte hij sinds 2016 voor de fractie 'Europa van Naties en Vrijheid' in het Europees Parlement. Hij is sinds 1993 activist voor het Vlaams Blok/Belang en werd in 2019 verkozen voor het Europees Parlement met bijna 70.000 voorkeursstemmen. In 2020 werd hij lid van het partijbestuur van Vlaams Belang waarin hij verantwoordelijk is voor de strategische coördinatie. In het Europees Parlement is hij lid van de LIBE-commissie en de ASEAN-delegatie (Zuidoost-Aziatische landen).

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie