Hoe het corrupt EU-systeem werkt

EU-migratiepact Hoe het corrupt EU-systeem werkt
  • 02/01/2024

Hoe het corrupt EU-systeem werkt

Het EU-migratiepact heeft twee luiken: asiel en migratie. Samengevat beweren ze dat we meer migratie nodig hebben. Maar dat willen de mensen niet. Dus moeten ze een verpakking vinden om dat aan de mensen te verkopen.

Daarom beweert staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) dat het EU-migratiepact een 'historisch akkoord’ is dat illegale migratie zal stoppen. Dat is natuurlijk ongelooflijke onzin. Er was geen enkele hefboom om illegalen terug te sturen en die is er met die EU-migratiepact ook niet. Nochtans is het evident: ontwikkelingssamenwerking, handel, visa, geldstromen, etc. afhankelijk maken van het terugnemen van illegalen. Maar dat willen ze dus niet. Er is ook geen bovengrens aan het totaal aantal asielzoekers. Wie hierheen komt, heeft dus een kans om in onze sociale zekerheid te belanden zonder er ooit aan bijgedragen te hebben. En is men afgewezen, kunnen ze niet eens teruggestuurd worden. Ze zullen dus blijven komen en met steeds meer. Asielrecht wordt misbruikt als migratiekanaal.

Daarom willen ze met dit EU-migratiepact vooral veel meer legale manieren openen om naar Europa te komen, bijvoorbeeld via arbeidsmigratie. Zijn er immers geen tekorten op de arbeidsmarkt? Miljoenen per jaar willen ze zo naar Europa importeren. Het multiculturele drama is ooit begonnen met arbeidsmigratie in de jaren '60 en '70. Mensen zijn meer dan arbeid, maar brengen ook hun cultuur, gewoonten en geloof mee. Bovendien betekent de import van (kortgeschoolde) niet-Europese arbeid een financiële kost aan de samenleving, zo weten we uit onderzoek. Dat multiculturele drama willen ze dus op een nog veel grotere schaal herhalen. Miljoenen willen ze per jaar naar Europa halen. Doelbewust georganiseerde omvolking.

Hoe krijgt men zoiets eigenlijk verkocht aan een bevolking die vooral minder migratie wil? Hun gekochte journalisten brengen eerst uitvoerig de regering aan bod om uit te leggen hoe geweldig dit EU-migratiepact wel niet is. De oppositie wordt niet aan bod gelaten, of slechts zeer beperkt. Vervolgens worden NGO's opgevoerd om het geheel vanuit mensenrechtenperspectief ‘kritisch’ te bespreken. Daarbij is de voornaamste bezorgdheid dan dat het niet te ver in het beschermen van onze grenzen gaat. Bijvoorbeeld het Migration Policy Institute. Achter deze ogenschijnlijk neutrale benaming gaat o.a. de globalistische speculant George Soros met zijn Open Society Foundation schuil. Tenslotte worden gekochte 'experten' opgevoerd die dan vanuit een veronderstelde deskundigheid moeten 'duiden'. Eigenlijk komt dat neer op kritiekloos applaudisseren voor de plannen van de EU. Zoals prof. Steven Vanhecke letterlijk zei: “Er moet een EU-systeem van massale legale migratie komen.” Alsof er geen andere beleidskeuze bestaat dan hetgeen de EU-elite voorstelt.

Dit alles wordt gefinancierd vanuit de EU zelf. Met subsidies en voordelen allerhande kopen ze journalisten, kopen ze experten, kopen ze NGO's. Zodat de illusie gewekt wordt dat er een deliberatief proces is waarbij zowel politiek, experten, civil society, etc. aan bijgedragen heeft en er bijgevolg een consensus over bestaat waarvoor geen alternatief mogelijk is. Dat debat hebben we volgens hen immers al gehad.

Maar de realiteit is dat ze maar één geluid aan bod willen laten komen, de hunne. Andere meningen moeten verzwegen worden. Geen enkele krant wil opiniestukken van Vlaams Belang publiceren. Bij de VRT slaagde men er de voorbije jaren in Tineke Strik, Nederlands Europarlementariër voor Groenlinks, tweemaal (!) uit te nodigen over het asiel- en migratieprobleem en het EU-migratiepact in het bijzonder, terwijl ikzelf ook op Europees niveau op deze dossiers en het EU-migratiepact werk. Maar ik zou natuurlijk een andere mening laten horen. En dat is duidelijk niet de bedoeling dat die aan bod komt. Waar de pers wel gretig over bericht zijn mijn inspanningen om via sociale media de mensen te informeren over mijn standpunten en werk. Dat moet namelijk verdacht gemaakt worden. Met sociale media doorbreken we immers hun informatiemonopolie.

Daarom is het een leugen- en regimepers. Ze zijn er niet om de mensen te informeren over wat ze moeten weten, maar zijn er wel om de mensen te manipuleren over wat ze moeten denken. Zo werkt het EU-systeem. Door en door corrupt.

Daarvoor is Vlaams Belang het enige alternatief.

 

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie