N-VA = Nieuw Vooruit Alliantie

N-VA N-VA = Nieuw Vooruit Alliantie
  • 19/06/2024

N-VA = Nieuw Vooruit Alliantie

In België is niets wat het lijkt. Mensen mogen wel gaan stemmen, maar mogen eigenlijk niets te zeggen hebben. De kiezer was nochtans duidelijk. Alle traditionele bestuurspartijen zijn afgestraft. Zij zijn verantwoordelijk voor de miserie waarin ze onze mensen gebracht hebben. De christendemocraten van CD&V en de liberalen van VLD behaalden hun slechtste resultaat ooit. De socialisten van Vooruit behaalden hun tweede slechtste resultaat ooit. Groen komt amper boven de kiesdrempel. N-VA leed zijn derde nederlaag op rij.

Het Vlaams Belang heeft deze verkiezingen overduidelijk en massaal gewonnen. We wonnen de meeste kiezers, de meeste zetels en haalden nooit meer stemmen. We zijn de grootste in drie van de vijf Vlaamse provincies, de grootste in de helft van de Vlaamse gemeenten en de grootste voor het Europees Parlement. Onze fractie is in het Vlaams parlement samen met de N-VA de grootste. We hebben alles gegeven. We mogen trots en fier zijn op de fantastische prestatie waarvoor we samen hard gewerkt hebben.

Maar de grote winnaar van de verkiezingen, het Vlaams Belang, is volgens de regimepers zowaar de verliezer, en de verliezers blijken de winnaars te zijn! En wat doen die verliezers? Ze doen gewoon voort alsof er niets is gebeurd! Ze weigeren ook nu te luisteren naar het volk. Ze schuiven 1 miljoen Vlaams Belang-kiezers schaamteloos aan de kant.

Onze mensen willen niet verder vervangen worden door ongecontroleerde migratie. Wij willen ons opnieuw thuis voelen in ons eigen land. Onze mensen willen niet langer fiscaal uitgeperst worden. Onze mensen werken keihard en willen dat werken opnieuw loont zodat ze niet moeten vrezen voor het einde van de maand. Maar de politieke elite lacht deze mensen gewoon vierkant uit. De minachting voor de democratische noodkreet van gewone mensen is stuitend. De arrogantie van de politieke elite is werkelijk niet te harden. Omdat ze, tegen hun verwachting in, menen dat ze er bij deze verkiezingen opnieuw mee weggekomen zijn.

Het Belgisch systeem verdraagt geen echte democratie. Het is daarom een corrupt systeem en alle andere partijen maken er deel van uit. Want ze besturen allemaal wel ergens met elkaar en voeren in essentie variaties van hetzelfde beleid. Dat beleid is slecht voor de Vlamingen. Daarvoor is het Vlaams Belang het enige alternatief. Om de politieke elite te doen luisteren naar het volk, moest Vlaams Belang de grootste partij worden. Zo konden we het initiatief nemen bij de regeringsvorming zodat we onze mensen eindelijk op de eerste plaats konden zetten.

Het heeft een haar gescheeld, exact 4.961 stemmen in de provincie Antwerpen, of we waren effectief geslaagd in ons opzet om de grootste fractie te worden en zo de regeringsvorming te kunnen leiden. Als dat één ding bewijst is dat werkelijk elke stem telt en verschil maakt. Dat was ook exact de oproep van Vlaams Belang aan de Vlaamse kiezer. Nutteloze of verloren stemmen bestaan gewoonweg niet in een democratie. Het volk kiest immers zijn vertegenwoordigers die in hun naam spreken om hun belangen te verdedigen. Met elke stem die we gekregen hebben, verdedigen wij nu onze mensen. In de oppositie als het moet, in de regering als het kan. Bij Vlaams Belang krijg je waar voor je stem. Wij doen na verkiezingen precies datgene dat we ervoor beloofden.  

Waarom zijn we die laatste stemmen te kort gekomen? Te veel twijfelende kiezers hebben zich laten manipuleren door de uitermate smerige leugen- en lastercampagne van de regimepers tegen het Vlaams Belang. Te veel twijfelende kiezers vonden wellicht dat Bart De Wever het toch maar eens goed kon uitleggen. Te veel twijfelende kiezers zijn in de leugen getrapt dat N-VA deze keer misschien wel de al zo lang beloofde confederale hervorming zou realiseren. Ze zijn uitermate sluw geweest om twijfel te zaaien en onzekerheid te exploiteren over wat de werkelijke politieke keuze is die de Vlamingen maken: meer van hetzelfde met één van die anderen partijen of eindelijk verandering met het Vlaams Belang. Alles wat het Vlaams Belang voorstelde leidde zogezegd naar de chaos, terwijl De Wever zichzelf presenteerde als de voorspelbare zekerheid. N-VA heeft het slim gespeeld door voldoende mensen opnieuw in die val te laten lopen. Want de enige zekerheid die Bart De Wever werkelijk biedt, is dat we nu gewoon meer van hetzelfde zullen krijgen. Exact waar Vlaams Belang voor gewaarschuwd heeft. Meer migratie. Minder koopkracht. Meer klimaatwaanzin. Minder gezond verstand. Meer onveiligheid. Minder bescherming.

Te veel twijfelende kiezers hebben zich laten beetnemen en Vlaams Belang is onvoldoende effectief geweest die laatste twijfel weg te nemen. Dat is een les voor de toekomst. Echter, hoe moeten al die mensen zich nu voelen, nu ze voor hun ogen zien waar wij altijd voor gewaarschuwd hebben? Een stem op Bart De Wever is een stem op Conner Rousseau. Dat blijkt nu effectief zo te zijn en zelfs met de ogen toe kan je er niet naast kijken. Een miljoen Vlaamse kiezers die stemden voor verandering wordt arrogant langs de kant geschoven om de oude vermufte systeempartijen nog maar eens aan de macht te houden. Eerst was dat het geval in stad Antwerpen, waar De Wever eerst de socialisten verfoeide om ze na de verkiezingen aan de macht te brengen. Nu is dat het geval in Vlaanderen. En dit zal ook het scenario zijn bij de lokale verkiezingen in oktober. N-VA is de dolk waarmee de Vlaamse kiezer in de rug gestoken wordt.

De N-VA is daarmee definitief verveld tot de Nieuw-Vooruit Alliantie. De N-VA wil helemaal niet Vlaams in Vlaanderen besturen. De N-VA wil vooral besturen, het liefst Belgisch, en dat veronderstelt de wil van de Vlaamse kiezer negeren. Dat zijn de spelregels van het Belgisch politiek systeem. Dat is de prijs die men moet betalen en bij N-VA wil betalen. Daarom sluiten ze nu al op voorhand elke coalitie met Vlaams Belang uit. Zowel in Vlaanderen als lokaal. In Stabroek bijvoorbeeld, stemde 2/3 N-VA of Vlaams Belang. Maar de lokale N-VA-burgemeester zegt ‘de partijlijn’ te volgen. En die partijlijn is: het cordon sanitaire kost wat het kost in stand houden waardoor links aan de macht komt.

Bart De Wever wil op die manier niet alleen de kiezer het beleid ontnemen waar de Vlaming eigenlijk voor stemt, maar vooral de Vlaams Belang-kiezer demotiveren en demoraliseren. Zo wil hij dat die kiezer het opgeeft, ofwel niet meer gaat stemmen, ofwel gehoorzaamt door op zijn N-VA te stemmen. Maar boven alles is dat cordon sanitaire een manier om zijn eigen machtspositie in stand houden. Dat zorgt er immers voor dat de N-VA altijd bestuurt. Het maakt niet uit met welk programma, het maakt niet uit met welke coalitie. Zolang de N-VA maar bestuurt, is het doel bereikt. De rol van centrale bestuurspartij waar niemand rond kon was decennia de positie van CD&V. En die positie wil De Wever met zijn N-VA innemen. Daarvoor is hij bereid werkelijk alles te doen.

Daarmee gaat de N-VA definitief de vierde fase in van zijn evolutie. Na het flamingantisme van de oprichting (2003), volgde het conservatisme om de Vlaams Belang-kiezer te overhalen (2010). Vervolgens vervelden ze tot het neoliberalisme om Belgisch te kunnen besturen (2014). Daarop volgt nu tenslotte de rol als centrale bestuurspartij, ongeacht met wie of welk programma (2024). De transformatie is compleet. In deze campagne verscheurde De Wever eigenhandig het eerste programmapunt van N-VA: Vlaamse onafhankelijkheid. Enige conservatieve waardenagenda werd bovendien ook prompt afgeserveerd. Op Europees vlak loopt men gedwee in het gelid. Zuhal Demir staat al te popelen om de Natuurherstelwet door de strot van onze boeren te duwen. En zie, zelfs het Waalse probleem lijkt door de kiezer opgelost, nu men daar de socialisten naar huis gestemd heeft. Bijgevolg is België niet een politiek systeem dat erop gericht is de belangen van de Vlamingen te negeren, maar is het gewoon een politiek systeem dat enkel maar verkeerd gemanaged wordt. Daarvoor presenteert N-VA zich dan als de gecontroleerde beheerders, voorspelbare bestuurders. N-VA is geen kracht van verandering, maar meer van hetzelfde. Ze maken integraal deel uit van het Belgisch politiek systeem dat erop gericht is de Vlamingen te negeren en tegen hun belangen te besturen.

Gewone mensen zullen ook de volgende vijf jaar de prijs betalen voor de klimaatwaanzin en de migratiechaos van de elite. Neoliberaal besparings- en belastingbeleid zal onze middenklasse verder verarmen. De vervreemding zal nog verder toenemen. Maar onze mensen staan niet alleen. Met elke stem die Vlaams Belang gekregen heeft, zullen we onze mensen verdedigen. We zijn sterker dan ooit tevoren en bereiden ons voor op vijf jaar keiharde oppositie, zowel Vlaams, federaal als Europees. Wij geven niet op. Wij geven niet toe. Wij binden niet in. Want onze mensen verdienen gewoonweg beter dan hetgeen al die systeempartijen ons al decennia opleveren.

Hoewel het Belgisch politiek systeem taai is, zal het de molenstenen van de geschiedenis uiteindelijk niet kunnen ontlopen. Wat in Nederland met Geert Wilders gebeurt en in Frankrijk met Marine Le Pen staat te gebeuren, zal onvermijdelijk ook in Vlaanderen gebeuren. Het volk zal de macht terugnemen van de elite. Precies dezelfde sociologische, geografische, economische en politieke dynamieken als in het buitenland spelen bij ons een beslissende rol. De traditionele machtspartijen imploderen ook deze verkiezing verder. CD&V en VLD halen samen amper nog 20%. In multiculturele en progressieve steden vervreemdt men steeds verder van de suburbane en landelijke gemeenten, waar het leven van het diepe Vlaanderen zich afspeelt. En dat diepe Vlaanderen is veruit in de meerderheid. Een blik op de fenomenale scores van Vlaams Belang in deze buitenstedelijke gebieden is volledig gelijklopend met wat in andere landen gebeurt. De mensen vertrouwden decennia op de CD&V, maar ze beseffen dat die hen enkel in de steek gelaten heeft. Daarom stemmen ze massaal op Vlaams Belang, want enkel wij zijn hen niet vergeten. Vlaams Belang is met afstand de grootste partij onder arbeiders, praktisch geschoolden en mensen met lagere inkomens. Traditioneel links heeft deze mensen verraden en ingeruild voor stedelijke bobo’s en allochtonen. Wij brengen deze gewone mensen naar de thuis van het nationalisme waar de volksgemeenschap, niet de klasse, het kader van solidariteit, vooruitgang, welvaart en bescherming is.     

Vlaams Belang heeft deze verkiezingen een stevige basis gelegd voor toekomstige doorbraken. Nu richten we ons op de lokale verkiezingen in oktober, waar we al in de helft van de gemeenten de grootste zijn. De grootste partij krijgt ook nu het initiatiefrecht. Alleen de kiezer kan het ondemocratische cordon doorbreken en ervoor zorgen dat onze mensen eindelijk op de eerste plaats komen. Kiezer voor kiezer. Gemeente voor gemeente. Tot Vlaanderen weer van ons is.

Alleen het volk heeft de macht om zijn eigen lot te kiezen.

Als het volk stemt, dan wint het volk.

 

Tom Vandendriessche

Europees Parlementslid Vlaams Belang

 

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie