Onze vrijheid is niet onderhandelbaar

democratie Onze vrijheid is niet onderhandelbaar
  • 14/01/2021

Onze vrijheid is niet onderhandelbaar

In een democratie ligt de macht bij het volk. Zij verkiezen tijdelijke machthebbers en zetten die ook weer af. Via vrij debat beslissen we over het lot van de machthebbers. In een dictatuur ligt de macht niet bij het volk, maar bij de elite. Zij mogen niet uitgedaagd worden door het volk in hun machtspositie. Dus is er geen vrij debat. Daarom is censuur een praktijk uit een dictatuur. Daarom is vrije meningsuiting zo fundamenteel in een democratie.

In Amerika is er een gezonde tegenstand tegen een te grote overheid. Dat komt uit hun ontstaansgeschiedenis. De 'founding fathers' beschermden de burger tegen tirannie door onvervreemdbare rechten te bepalen. Het recht op vrije meningsuiting (art. 1), het recht om wapens te bezitten (art. 2) etc. Deze rechten zijn vooral zo gedefinieerd om de burger tegen tirannie van de overheid te beschermen. De vrije markt moest de burger tegen tirannie van andere burgers beschermen. De overheid kan met andere woorden de vrije meningsuiting van burgers niet beperken.

 

In Europa hebben we een andere traditie. Bij ons is er een grotere focus op het reguleren van de vrije markt. Dus op het waarborgen van de rechten en vrijheden van burgers op de vrije markt door de staat. Dat betekent ook dat de staat rechten en vrijheden veel meer inperkt, zowel voor burgers als voor de vrije markt.

 

In Londen staat speakers corner. Een plek waar elk zijn mening kan zeggen. Het bereik is beperkt tot de omstaanders. Elke technologische innovatie heeft door de eeuwen heen het bereik versterkt van de stem van burgers en dus de burger sterker gemaakt om machthebbers te controleren en uit te dagen. Van de boekdrukkunst tot de radio, televisie en nu sociale media. Hoe meer mensen je stem horen, hoe gevaarlijker voor de machthebbers. Daarom hebben ze door de eeuwen heen elke nieuwe technologie te controleren en meningsuiting te censureren. Maar dat is geen teken van macht, maar van onmacht. Het was immers niet de boekdrukkunst die de macht van de Kerk in vraag stelde, het was het protestantisme. De technologie is slechts een drager.

 

De Oligarchen van Silicon Valley (Facebook, Twitter) hebben aangetoond dat ze de macht hebben om burgers en politici het zwijgen op te leggen. Liberalen vinden dit geen enkel probleem. Het zijn private bedrijven. De vrije markt zou de mensen naar alternatieven doen stappen. En dat gebeurde ook effectief. Parler kreeg miljoenen nieuwe gebruikers. Maar toen besloten diezelfde oligarchen eerst het downloaden van de parler-app te bemoeilijken (Apple, Google) en vervolgens de servers te sluiten (Amazon). Er is met andere woorden een marktfalen doordat er een te grote machtsconcentratie in handen van enkele bedrijven is. Daardoor wordt de burger niet langer beschermd door de vrije markt. Daardoor moeten die Big Tech monopolisten in stukken gehakt worden. Dit is dan ook wat velen in de USA (zowel Democraten als Republikeinen) nu willen doen.

 

In Europa reageerde zelfs Angela Merkel dat het een schande was dat bedrijven de macht hadden om Trump het zwijgen op te leggen. Die reactie komt vanuit de Europese traditie waarbij de overheid de rechten van burgers tegenover bedrijven en elkaar reguleert. Wie denkt dat Merkel, of de rest van de EU-elite, plots de rechten van vrije burgers hoog in het vaandel draagt vergist zich schromelijk.

De voorbije jaren was het antwoord van de USA op het destabiliserende effect (voor de machthebbers) van de sociale media het vertrouwen in de vrije markt. Niet de overheid, maar de markt ging zichzelf reguleren. In Europa echter nemen overheden iniatief om zogenaamde 'factcheckers' op te zetten, wat ze als nepnieuws en haatspraak bestempelen te censureren. Natuurlijk is de vraag wie eigenlijk bepaalt wat nepnieuws is. De realiteit kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Ook wat haatspraak is, is voor interpretatie vatbaar. 'Dood aan alle christenhonden' is duidelijk haatspraak. Momenteel wordt de actiegroep Voorpost voor de rechter gesleept omdat ze een spandoek had waarop stond 'stop islamisering'. De machthebbers vinden dit haatspraak en willen verzet tegen hun beleid van islamisering criminaliseren. We moeten dus altijd een gezonde argwaan hebben als de overheid vrije meningsuiting wil beteugelen.

 

De regulering die de EU voorstelt is gebaseerd op wat Angela Merkel in Duitsland al invoerde. Wat ze 'regulering van Big Tech' noemen, is censuur van burgers via de sociale mediabedrijven invoeren. Het objectief is niet de democratie versterken en mensenrechten zoals vrije meningsuiting verdedigen, maar de machthebbers beschermen tegen zijn burgers. Vroeger was censuur iets van aan de andere kant van de Muur. Het totalitair model van staatscontrole, zo mooi in beeld gebracht in de film Das Leben der Anderen, is helemaal terug. Merkel is immers opgegroeid in de DDR. Ze heeft de lessen ervan goed onthouden. Behalve de les dat censuur wijst op onmacht het verval tegen te houden. Onvermijdelijk zal hun heerschappij instorten. Niets is sterker dan de wil van een volk om vrij te zijn.

 

Welke conclusie trekken we nu? Verdedigt de overheid dan wel de vrije markt het beste onze democratie en onze burgerrechten. Het antwoord is: geen van beide. In de USA misbruikt de oligarchie van Silicon Valley haar macht om de democratie te sturen. De burger kan zich via de overheid niet verweren. In Europa misbruikt de overheid haar macht om burgers de mond te snoeren. De burger kan zich via de vrije markt niet verweren.

Toch is er synthese. De Poolse overheid -zo vaak gekritiseerd- heeft een wetvoorstel klaar om de uitoefening van vrije meningsuiting op sociale media te garanderen. Een mening kan pas gecensureerd worden als de rechterlijke macht via wetten gestemd door zijn democratisch verkozen politici daar zo over oordeelt. Een bedrijf dat de vrije meningsuiting van burgers op sociale media onrechtmatig inperkt, kan veroordeeld worden tot €2,200,000 boete per inbreuk en herstel van de publicatie. Dit is wat we bij ons ook moeten invoeren.

U kunt op het Vlaams Belang rekenen om uw vrijheid te beschermen. Nooit geven we op.

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie