Interview Vlaams Belang magazine

Vlaams Belang magazine Interview Vlaams Belang magazine
  • 08/06/2023

Interview Vlaams Belang magazine

Tom Vandendriessche is Europarlementslid, huisideoloog en hoofd van de strategische coördinatie- en studiedienst van de partij. Hij militeert sinds zijn vijftiende voor de partij en was tijdens zijn studies politieke wetenschappen en bedrijfseconomie was drie jaar preses van KVHV Gent. Zijn professionele loopbaan begon tussen de dokwerkers bij Katoennatie. Hij werkte een tijd voor de Vlaamse overheid maar beschikt ook over een loodgietersdiploma. Dat kwam van pas toen hij zijn eigen loodgietersbedrijf ‘Verwarmslimmer’ oprichtte dat hij later verkocht aan Engie.

Tom, je bent van vele markten thuis, maar hoe kwam je terecht bij het VB?

“Tom Van Grieken en ik kennen elkaar al lang en toen hij naar mij kwam omdat hij hulp kon gebruiken bij het verder uitbouwen van het VB heb ik niet geaarzeld. Ik heb gekozen voor wat mij in mijn leven vanaf heel jonge leeftijd passioneerde: de politiek.”

Wat hebt u in dat Europees Parlement kunnen bijdragen intussen?

“In politiek gaat alles heel traag en in het Europees Parlement gaat het nog trager en abstracter. Onze rol is vooral dossiers die later in Vlaanderen of België op de politieke agenda komen voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan het EU-migratiepact of de beslissing over de verbrandingsmotoren of de Green Deal. Veel grote dossiers worden eerst Europees behandeld en resulteren eventueel in verordeningen die dan omgezet moeten worden naar nationale wetgeving.”

Kunt u invloed uitoefenen?

Wij leveren met VB drie van de twaalf Vlaamse Europarlementsleden op 700. Vlaanderen is een middelgroot land maar we moeten ons realiseren dat we voor uitdagingen zoals illegale migratie aan te pakken altijd Europese partners nodig hebben. We leveren met de ID-fractie ook de ‘chief-whip’ met Gerolf Annemans en Philippe Claeys is secretaris-generaal. We slagen er dus in om Europees flink boven ons gewicht te boksen.”

Hoe kijkt u vanuit Europa naar ‘horizon 2024’?

“Het allerbelangrijkste is dat we in Vlaanderen een sterk resultaat neerzetten. We moeten de grootste partij worden omdat dat de manier is om het slot dat het cordon-sanitaire op onze democratie legt open te breken. De strategie is om Vlaanderen los te trekken uit dat Belgisch carcan.”

Hoe kan u die strategie Europees ondersteunen?

Het Europees netwerk is belangrijk, in functie van het voorbereiden van de internationale gemeenschap op onze ambities naar een toekomstige Vlaamse staat. De internationale gemeenschap en diplomatieke kringen zijn lang door Franstaligen gedomineerd. We moeten duidelijk maken dat wij een Vlaamse meerderheid zijn die de dominante, politieke, financiële en economische kracht is in België die af wil van een parasiterende minderheid.”

Hoe schat u de vooruitzichten in?

“Overal in Europa winnen leden van onze ID-fractie aan sterkte. Denk maar aan Marine Le Pen die in Frankrijk 43% haalt bij de presidentsverkiezingen. Aan de rechtse regering in Italië waar ook de Lega Nord deel van uitmaakt. In Oostenrijk staan onze vrienden van FPÖ op bijna 30% en in Finland zijn de ware Finnen de tweede partij van het  land geworden. Overal in Europa gaan partijen als de onze erop vooruit om dezelfde reden. Dat is de economische hyper-globalisering die de Westerse middenklasse vermaalt door oneerlijke concurrentie en door de massamigratie die voor omvolking zorgt waardoor mensen de bescherming zoeken van hun natiestaat.”

We zitten opnieuw in een asielcrisis in Europa.

“Er zitten systeemfouten in de Europese Unie. De belofte was om de binnengrenzen af te breken om economische welvaart te creëren en de buitengrenzen te beveiligen. Die belofte komt Europa niet na omdat het asielrecht veel te ruim geïnterpreteerd wordt door wereldvreemde rechters bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. De logische consequentie is je binnengrenzen opnieuw afsluiten om de controle over je eigen land niet te verliezen. Maar dat wil Europa dan weer niet. Dat willen ook de Vlamingen niet en dat is ook niet onze ambitie!”

Wat moet er gebeuren?

“De belofte die Europa gemaakt heeft moet ingevuld worden! Dat betekent dus de buitengrenzen hermetisch afsluiten. Het moet een ‘Fort Europa’ worden. Asielrecht wordt doelbewust misbruikt als kanaal voor migratie. Het is onaanvaardbaar dat je van gelijk waar ter wereld mensensmokkelaars betaalt om te komen naar het land met de beste sociale zekerheid. Want dat betekent dat we die vroeg of laat zullen moeten afschaffen.”

Hoe is de verhouding in Europa met die andere nationalistische partij, de N-VA?

“We proberen op een professionele manier met iedereen samen te werken, ook met de N-VA. Alleen merken we dat N-VA nooit thuis geeft als we hen uitnodigen om resoluties te ondertekenen. Een van de laatste resoluties die we hebben ingediend betrof de illegale immigratie, geïnspireerd op de Britse beslissing om wie illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen komt per definitie het recht op asiel te laten verliezen. Parlementsleden van de ECR-fractie hebben dit mee ondertekend. Maar N-VA ondertekende  niet mee. Meestal stemmen ze tegen, of in het beste geval onthouden ze zich. (lacht) N-VA, dat zijn de nieuwe Tsjeven hé.”

Ook op Vlaams vlak lijkt N-VA en vooral dan voorzitter Bart De Wever niet open te staan voor samenwerking met Vlaams Belang. Dat liet hij onlangs nog verstaan op een lezing bij Pro Flandria.

“Ik betreur dat. De kern van het Belgisch probleem is dat de Vlamingen de meerderheid vormen, maar desondanks geen meerderheidspositie innemen. Vlamingen mogen ‘ritueel’ wel gaan stemmen, maar bepalen niet hoe het beleid er uit ziet. In Vlaanderen stemt maximaal 30% van de kiezers op linkse partijen. Het cordon-sanitaire is er om links in Vlaanderen en in België aan de macht te houden en aan België niets te veranderen. Want Vlaams Belang is een rechtse partij die Vlaamse onafhankelijkheid wil.”

Hoe geraak je daaruit?

“Door de kracht van onze democratie ten volle te gebruiken en naar de mensen te luisteren. Politici die dat weigeren zullen afgestraft worden. Politici begrijpen enkel de taal van de electorale afstraffing. Ruim 90% van de N-VA kiezers stemt voor die partij maar staat tegelijk open voor een compromis met Vlaams Belang. Als die partijtop zo’n compromis dan uitsluit dan moet men daar een politieke prijs voor betalen.”

“De Wever is groot geworden door mooie beloften te maken aan de Vlaams Belang kiezer. De Wever heeft tegen onze kiezers gezegd: ‘ik ben niet zo radicaal als jullie, maar ik veroordeel jullie niet en zal proberen een conservatieve en Vlaamse agenda te realiseren. Maar nooit is confederalisme een stap dichterbij gekomen. Als De Wever bestuurde kregen we meer van hetzelfde. Meer transfers, meer staatsschuld… Zijn strategie is, stem op mij, om vervolgens in het Belgisch moeras te duiken waar er niets kan veranderd worden omdat de Vlamingen er geen meerderheidspositie hebben.”

Welke strategie stelt u dan voor?

“Wij moeten vanuit onze meerderheidspositie in Vlaanderen vertrekken. Met een Vlaamse overheid die exclusieve bevoegdheden heeft. We hebben lokale besturen die autonoom kunnen besturen. Maar overal weigert de N-VA top, en De Wever in het bijzonder zo’n strategie. Ik vermoed uit persoonlijke rancune. De opgang van het Vlaams Belang bewijst zijn falen. De Wever heeft geen plan. Zijn enige politieke ambitie is nog eens zes jaar burgemeester van Antwerpen blijven.”

“In 2019 presenteerde hij zich aan de kiezer als kandidaat minister-president, maar de dag na de verkiezingen was hij dat al niet meer en werd Jan Jambon vooruitgeschoven.”

“De grote paradox van de geschiedenis is dat De Wever zelfs met 33% van de stemmen geen millimeter meer Vlaanderen gerealiseerd heeft, terwijl Hugo Schiltz, met de helft van de kiezers drie of vier staatshervormingen mee begeleid heeft.”  

“Strategie is boven uw gewicht boksen, hefbomen realiseren, zoals wij al jaren in het Europees parlement doen. En De Wever slaagt daar niet in. De kiezer heeft in 2019 geen ‘kracht van verandering’ gezien en sindsdien is Vlaams Belang de grootste partij in vrijwel alle peilingen. We scoren gemiddeld 25% en ik denk dat we nog een pak beter kunnen doen. De keuze in 2024 is simpel: meer van hetzelfde of Vlaams Belang. Het Vlaams Belang is de hamer om het slot van dat verroeste cordon-sanitaire te doorbreken.

Wat als dat effectief doorbroken wordt?

“Dan gaan we Vlaams in Vlaanderen besturen, Vlaams in Antwerpen besturen en overal waar we meerderheden kunnen vormen. Dat is waar de Franstaligen ongelooflijk veel schrik voor hebben. Want dan gedraagt de Vlaamse meerderheid zich niet meer als minderheid. Dan komen we niet op de knieën smeken om alsjeblieft nog wat meer bevoegdheden te krijgen voor een zak geld te krijgen. En dan is de cirkel rond.”

U gelooft dus niet in confederalisme als een tussenstap naar een onafhankelijk Vlaanderen?

“Neen daar geloof ik niet in. Ik geloof in de kracht van onze Vlaamse democratie. We moeten af van dat cordon-sanitaire en dat kan enkel door een massale stem op Vlaams Belang. En als we daar in slagen willen wij een eerbaar en verdedigbaar compromis maken binnen die bevoegdheden die we in Vlaanderen hebben. Bijvoorbeeld ons onderwijs, dat moet gefocust worden op excellentie in plaats van op middelmatigheid. Heel het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid moet op de schop. Elke Vlaming moet gelijke kansen krijgen. Lokale besturen die dat toch per se willen moeten daar financieel zelf maar voor opdraaien.”

“Op Belgisch niveau doen we niet meer mee. Dat is een regering in lopende zaken. Laat het maar blokkeren. De enige onderhandeling die wij nog willen voeren is een onderhandeling vanuit de Vlaamse regering met de Waalse regering over de ordentelijke opdeling van België die geleidelijk en in fases zal moeten gebeuren.”        

En hoe gaat Europa reageren?

“Het buitenland is geïnteresseerd in stabiliteit. Ze zijn niet getrouwd met België. Vlaanderen kan stabiliteit bieden, België niet meer.”

We moeten dus niet vrezen voor Catalaanse scenario’s?

“De situatie tussen Vlaanderen en Catalonië is fundamenteel verschillend. Ten eerste zijn wij een meerderheid en zij een minderheid. Ten tweede ligt Vlaanderen in het hart van Europa. Samen met Rotterdam zijn wij de toevoerhaven voor de Duitse economie die het hart is van heel Europa. Vandaar heeft iedereen belang bij stabiliteit.”

“We gaan niet voor een emotioneel moment waar we met de vlag vooraan uit het parlement komen gestormd om te zeggen ‘nu zijn we onafhankelijk’. We verklaren ons soeverein, we gaan onze toekomst in eigen handen nemen. En wij nodigen de Waalse regering uit om die onderhandelingen te starten. Net zoals Tsjechië en Slowakije dat hebben gedaan. Belgische politici zullen dan verplicht worden die onderhandelingen aan te vatten. Wij Vlamingen moeten niet meer betalen voor socialistisch wanbeleid. We moeten ook stoppen met besparen op onze eigen mensen om het Belgisch overheidshuishouden onder controle te houden. Dat is de strategie van de N-VA die ervoor zorgt dat België blijft overleven.

Waar moet Vlaanderen volgens u als soevereine staat prioritair in investeren?

“We moeten investeren in onze toekomst, in infrastructuur. Er moeten nieuwe scholen gebouwd worden. Er moeten wegen aangelegd worden. Er moet nieuwe spoorweginfrastructuur komen, bijvoorbeeld de connectie met Nederland via Hasselt en Maastricht. Van het moment dat de Vlaamse regering die beslissing zou aankondigen slaan de internationale markten tilt. Want dat betekent dat Vlaanderen een betrouwbare factor wordt voor de hele Eurozone.”

Hoe gaat u De Wever overtuigen om toch met VB in zee te gaan?

“De Wever vecht voor zijn eigen politiek overleven. Zijn verhaal van confederalisme faalt al 20 jaar lang. Het Vlaams Belang is eigenlijk de goudstandaard van het Vlaams Nationalisme. Ons eerste punt blijft de Vlaamse onafhankelijkheid. De Wever zal tot aan de verkiezingen blijven zeggen dat hij nooit met ons zal samenwerken. De kiezer moet zich daar over uitspreken door een massale stem op Vlaams Belang. Ook als je misschien eerder N-VA kiezer bent. Want om delen van het N-VA programma gerealiseerd te zien stem je maar beter op Vlaams Belang. Wees gerust. De ordentelijke opdeling van België zal gecontroleerd en gefaseerd verlopen.”

Politieke tegenstanders zeggen dat Vlaams Belang te weinig ‘kennis’ in huis heeft om mee te besturen. Wat zegt u daarop?

“Hebben al die partijen die ons al veertig tot vijftig jaar lang besturen wel de kennis in huis om een beter sterker en veiliger Vlaanderen te bouwen? Want wat zien we? Altijd meer vreemdelingen, meer criminaliteit, meer schulden, meer belastingen? Zo’n beleid willen de Vlamingen niet. Waarom zouden traditionele partijen morgen doen, wat ze vandaag beloofden maar gisteren ook al niet konden of mochten doen? Vlaams Belang is de enige kracht die heel het vastgeroeste Belgische systeem kan openbreken. De Vlaamse kiezer beslist daar over. Een stem op Vlaams Belang is de enige stem waar alle andere partijen schrik van hebben. Omdat het een stem is die de dingen in beweging gaat zetten.”

Bedankt voor dit gesprek

 

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie