Globalisme: politieke onderdrukking en economische onderwerping

globalisme Globalisme: politieke onderdrukking en economische onderwerping
  • 07/01/2023

Globalisme: politieke onderdrukking en economische onderwerping

Globalisering is een economisch en politiek proces waarbij men van de planeet één markt wil maken waar kapitaal, arbeid, goederen en diensten vrij kunnen bewegen naargelang de optimale marktsituatie. Globalisten willen een ‘vlakke aarde’ waarbij alle politieke, economische en culturele grenzen doelbewust afgebroken worden.

Om dat te bereiken moet identiteit verdwijnen en moet de multicultuur gepropageerd worden. Daarnaast moet vrijhandel gestimuleerd worden en wil men politieke grenzen, die de soevereiniteit van een volksgemeenschap afbakenen, vervangen door een bestuur van anonieme technocraten via internationale instellingen.

De Bijbel van de zogenaamde Mensenrechten vervangt de democratische Grondwet. De onverkozen internationale rechtbanken vervangen de verkozen nationale parlementen. Verenigde Naties, Europese Unie, Internationaal Monetair Fonds, enzovoort zijn allen instrumenten in handen van de globalistische elite om hun politieke, culturele en economische agenda op te leggen. En die moeten ze opleggen, want de brede westerse middenklasse heeft geen enkel belang bij hun agenda. Want die betekent voor ons een verlies van sociale zekerheid door privatisering en een verlies van identiteit door massamigratie. Het betekent ook een verlies van sociale mobiliteit omdat gezond ondernemerschap versmacht wordt in oneerlijke globale concurrentie.

Natuurfenomeen

Massamigratie is geen natuurfenomeen dat ons overkomt, maar het gevolg van een doelbewuste politieke keuze voor open grenzen. Multinationals die amper belastingen betalen overkomen ons evenmin, maar zijn het gevolg van doelbewuste politieke fiscale keuzes. Als je online een kleerhanger koopt, en vervolgens blijkt die zowaar vanuit China naar ons geleverd te worden per vliegtuig, is dat evenzeer het gevolg van doelbewuste politieke keuzes. Op diesel zijn er torenhoge belastingen, maar op kerosine geen enkele. Deze fiscale voordelen die aan de globale handel gegeven worden waar multinationals de dienst uitmaken, zorgen voor een concurrentieel voordeel ten opzichte van lokale markten en dus voor oneerlijke concurrentie dat gezond ondernemerschap versmacht. Zij kunnen immers nooit concurreren aangezien zij niet dezelfde fiscale voordelen hebben.

Het gevolg is dat het klein- en middenbedrijf vervangen wordt door multinationale concerns waarbij de werknemers gedwongen worden hun arbeid voor steeds minder salaris en steeds minder sociale bescherming te verkopen. De moderne slavernij in logistieke distributiecentra is geen toevalligheid, maar het logisch gevolg van dit economisch proces dat ondersteund wordt door doelbewuste fiscale politieke keuzes. Geen accijns op kerosine, maar wel op diesel. Geen btw op vliegtuigtickets, maar wel op treintickets. Dat is volstrekt onlogisch en onrechtvaardig. Dat zorgt er echter wel voor dat zelfs eenvoudige producten aangekocht op een Nederlandstalige webwinkel plots vanuit China met het vliegtuig in uw brievenbus belanden.

Vliegvakantie

Om deze privileges aan de massa te verkopen, beweert men dan dat uw vliegvakantie wel eens duurder kan worden. Net zoals men de invoering van de euro legitimeerde doordat u niet langer met buitenlands kleingeld opgescheept zou zitten. Kromme argumentatie om de achterliggende motivatie te verstoppen waarbij enkel de globalistische elite wint en vooral ten koste van het volk.

Vlaanderen is een heel open economie. We hebben tal van troeven om de internationale concurrentie aan te gaan. Onze werkkracht en doorzettingsvermogen, onze creativiteit en innovatie, onze geografie, talenten en infrastructuur. Ik ben voor internationale handel. Ik ben voor e-commerce. Maar dat moet op een gezonde manier gebeuren waarbij ondernemerschap en kapitalisme versterkt worden, in plaats van versmacht en vervangen worden door een globalistische oligarchie die vooral geen concurrentie wil.

Daarin heeft de overheid een sturende en beschermende rol te spelen, onder andere door een minimumbelasting voor multinationale bedrijven, het afschaffen van fiscale privileges, en het creëren van een gelijk speelveld door import afhankelijk te maken van sociale en ecologische omstandigheden waarin goederen geproduceerd worden. Want dat beschermt uiteindelijk de koopkracht van onze mensen en hun sociale zekerheid. De overheid heeft een strategische rol te spelen in de economie. Ook dat bepaalt de nieuwe politieke breuklijn tussen nationalisme en globalisme die onze realiteit definieert. De natiestaat is het democratisch instrument waarmee het volk zijn identiteit en welvaart beschermt tegen de politieke onderdrukking,  de economische onderwerping en de multiculturele vervanging van de globalistische elite.

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie