Democratie moet worden gevoed door debat

democratie Democratie moet worden gevoed door debat
  • 11/01/2022

Democratie moet worden gevoed door debat

https://doorbraak.be/radio/tom-vandendriessche-democratie-moet-worden-gevoed-door-debat/

De poging van Eurocommissaris Helena Dalli om kerst te verbannen uit het taalgebruik van de EU-ambtenaren stootte op veel kritiek. Vanwege de commotie trok Dalli, bevoegd voor gelijkheid in de Europese Commissie, haar omstreden handleiding voor inclusief taalgebruik terug. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang, zijn analyse. 

Kerst niet inclusief? 

Door verwijzingen naar kerst uit het taalgebruik van de Europese ambtenaren te bannen wordt er onrechtstreeks beweerd dat kerst niet inclusief is. Voor andere religieuze feesten lijkt dit dan weer niet te gelden, verwijzend naar een tweet van Dalli van enkele jaren geleden waarbij ze de moslimgemeenschap een fijn Suikerfeest wenst. 

‘Dalli mag dit gerust doen, maar het is onbegrijpelijk waarom er een onderscheid moet gemaakt worden tussen ons kerstfeest en andere religieuze feesten’, zegt Vandendriessche. Het valt niet uit te leggen waarom ons kerstfeest niet inclusief genoeg zou zijn en andere religieuze feesten wel. 

Van kerstmarkt tot wintermarkt 

De afgelopen jaren doken er ook regelmatig discussies op tussen voor- en tegenstanders van wintermarkten in plaats van kerstmarkten. Steeds meer steden en gemeenten spreken niet langer over kerstmarkten maar over wintermarkten. Alles wat tot onze identiteit en cultuur behoord wordt zo uitgewist tot er geen volksgemeenschap meer overblijft, zegt Vandendriessche. ‘Dit is cultureel marxisme.’

 Het politiek debat kan beïnvloed worden door het taalgebruik te veranderen. De woke-beweging legt bijvoorbeeld ook de focus op het lexicon om hun ideeën voet aan grond te geven. ‘Het is een normaliteit die aangevallen wordt.’ Links legt op die manier haar wil op door nieuwe spelregels naar voor te schuiven, benadrukt Vandendriessche. De cancelcultuur moet aangepakt worden en er moet meer dialoog ontstaan. 

De rol van sociale media 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat. Sociale media zoals Twitter en Facebook krijgen dan ook regelmatig te maken met ‘fake news’, die ze op allerhande manier proberen te bannen. Fake news wordt het best bestreden door de waarheid, benadrukt Vandendriessche. 

Kritiek op de verspreiding van fake news wordt niet altijd aangepakt met de verspreiding van waarheid maar met zogenaamde fact-checks door journalisten. ‘Het is dus een persoon die beslist wat fake news is of niet, zonder dat hier enige controle op is.’ De democratische samenleving is meer gebaat met meningen die botsen met elkaar dan met het cancelen van bepaalde meningen. 

Mag alles dan zomaar gezegd worden in de samenleving? Vandendriessche is van mening van niet. Oproepen tot geweld bijvoorbeeld is verwerpelijk maar door de technologische innovatie hebben grote bedrijven een platform in handen gekregen waarmee ze culturele patronen trachten aan te passen. ‘Het is aan het maatschappelijk debat om te bepalen wat kan en niet kan.’ Er is een samenspel tussen overheden en sociale media waarbij overheden de mogelijkheid creëren voor Tech-giganten om de censuur in hun plek te doen. 

De verordening digitale diensten 

De verordening voor digitale diensten, ook wel de Digital Service Act (DSA) genoemd, komt deze maand nog op de tafel van de plenaire vergadering in het Europees Parlement te liggen. De bedoeling van deze verordening is om meer veiligheid te zorgen voor online gebruikers en meer transparantie van online platformen. De bedoeling van dit wetgevend voorstel van de Commissie kan dan wel goed zijn, de DSA is ook een voorbeeld van hoe het recht op vrije meningsuiting sluipend onderuit wordt gehaald. 

Vandendriessche is van plan enkele amendementen in te dienen op dit voorstel en ervoor te zorgen dat de vrije meningsuiting gegarandeerd wordt door de wetgever. Techbedrijven mogen niet op basis van hun gebruikersovereenkomst onze wetten schenden, zegt Vandendriessche. ‘Wat offline legaal is moet ook online legaal zijn.’ Daarnaast moet de monopoliepositie van bepaalde Tech-bedrijven worden aangepakt om de markt opnieuw gezond te maken, benadrukt Vandendriessche.

 

 

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie