De elite negeert en vernedert gewone mensen

democratie De elite negeert en vernedert gewone mensen
  • 22/05/2021

De elite negeert en vernedert gewone mensen

Geweld kan nooit de oplossing zijn, noch voor persoonlijke, noch voor politieke doelen. Terrorisme, van welke aard ook, moeten we in de duidelijkst mogelijke termen veroordelen. Hopelijk wordt Jurgen Conings snel gevonden en vallen er geen slachtoffers.

De media hebben het ondertussen haast enthousiast over een ‘klopjacht’ met een ‘licence to kill’. Geheel volgens zijn eigen misplaatste arrogantie en gebrek aan professionaliteit gooit Marc Van Ranst nog wat verder olie op het vuur. Systeempolitici zoals Egbert Lachaert proberen werkelijk schaamteloos deze crisis en menselijke tragedie te manipuleren en te misbruiken voor eigen gewin.

Wat de bevolking ervan denkt lezen we op sociale media, voorlopig nog het enige medium waar mensen zelf hun standpunt kunnen uiten. Tienduizenden burgers geven openlijk steunbetuigingen aan Jurgen Conings. Dat is inderdaad hoogst merkwaardig, maar de totale verbazing bij de mediatieke en politieke elite zegt alles over hoe ver hun wereld van die van de gewone mensen staan.

Willen de mensen dat die man een aanslag pleegt? Steunen de mensen dan een terrorist? Helemaal niet. Ze hopen vooral dat er geen slachtoffers vallen. Er is iets helemaal anders aan de hand. De mensen zagen de voorbije maanden ‘jongeren’ een politiekantoor in brand steken in Brussel, ze zagen een allochtone bendeoorlog met Kalasjnikovs op klaarlichte dag in Luik, ze zagen de zoveelste granaten van de mocromaffia ontploffen in Antwerpen. Nooit wordt er doortastend opgetreden. Als de burger in gevaar is, regeert het laksisme en de straffeloosheid. Als het systeem nu zelf aangevallen wordt, dan blijkt er een ongelooflijke machtsontplooiing mogelijk. Waarom gebeurt dat anders niet vragen de mensen zich af. Waarom huppelt El Kaouakibi die miljoenen fraudeerde met haar diversiteitsbusiness nog vrolijk rond terwijl een man die zijn land jarenlang diende als een losgeslagen hond opgespoord wordt vragen velen zich af.

De mensen begrijpen dat niet. Of misschien begrijpen ze het juist wel heel goed. In de brief van Jurgen Conings staan enkele zaken waar heel veel gewone mensen zich in blijken te herkennen. ‘Ik kan niet ­leven met de leugens van mensen die dan nog beslissen hoe wij moeten leven. (…) De zogenaamde politieke elite en nu ook de virologen beslissen hoe jij en ik moeten leven. Ze zaaien haat en frustratie, nog erger dan het al was. En niemand komt daar tegen in opstand. Als je dan iets zegt, word je gestraft.’

De elite is volledig los gekomen van het volk. Ze luisteren niet naar de mensen. We mogen om de zoveel jaar wel gaan stemmen, maar we mogen niets te zeggen hebben. Ze doen gewoon verder alsof er niets gebeurd is. De huidige regering is er een die volledig tegen de grondstroom in Vlaanderen in gaat en een volstrekte negatie van de verkiezingen. Het parlement is zeker in corona gedegradeerd tot een nog grotere poppenkast waar alleen nog goedgekeurd wordt wat elders als beslist is. Al decennia worden kiezers uitgesloten en zo onze democratie gemanipuleerd. Als mensen een signaal geven door op Vlaams Belang te stemmen, worden ze genegeerd. Erger nog, ze worden collectief weggezet als onderontwikkelden, vernederd als laaggeschoolden. Alsof je opleidingsniveau trouwens iets zegt over de waarde van je stem. Ze worden gestigmatiseerd als racisten, terwijl ze gewoon respect voor onze manier van leven vragen, Zwarte Piet geen racisme vinden maar een onschuldige kindertraditie en het beu zijn gediscrimineerd te worden als tweederangsburgers in ons eigen land. Daar bovenop lacht de culturele elite de mensen gewoonweg vierkant uit. Gewone mensen zijn wel goed genoeg om subsidies op te hoesten voor hun absurditeiten, maar worden continu belachelijk gemaakt door culturo’s die hun geparfumeerde neus ophalen voor het gewone leven van gewone mensen.

Mensen wordt continu verteld wat ze moeten doen, zeggen en denken. Als ze het daarmee oneens zijn, worden ze weggelachen, belachelijk gemaakt en de mond gesnoerd. De mensen zijn dit kotsbeu en pikken het niet langer. Het Vlaams Belang is niet meer dan een instrument voor deze mensen om ook eens aan bod te komen, om ook eens gehoord te worden, om ook eens hun belang verdedigd te zien. Al twee jaar is Vlaams Belang onafgebroken de grootste partij in elke peiling. Wie ons blijft uitsluiten, ons blijft negeren en vooral onterecht beschuldigen, die is de echte verantwoordelijke voor de polarisering in onze samenleving en de huidige crisissituatie. Het is tijd dat ze eindelijk beginnen te luisteren in plaats van kiezers uit te sluiten, te negeren en te vernederen.   

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie